1. Po przybyciu na teren łowiska należy zgłosić swoją obecność właścicielowi SMS-em na nr 509347463.
 2. Nakaz bezwzględnego stosowania zasady „Catch&Release” – „Złów i wypuść” – Zakaz zabierania ryby.
 3. Łowisko udostępnia się do wędkowania w okresie: od 1.04 do 31.10 przez całą dobę.
 4. Dzieci i młodzież niepełnoletnia (do 18 roku życia) mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Na każdym stanowisku znajduje się mata karpiowa i kołyska/łódka do odhaczania ryb. Należy stosować wyłącznie sprzęt łowiskowy.
 6. Wprowadza się całkowity zakaz przetrzymywania złowionych amurów w workach karpiowych.
 7. Dopuszcza się używania jedynie haków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem (dopuszcza się haki typowe ze zgniecionym zadziorem). POŁÓW TYLKO I WYŁĄCZNIE METODĄ WŁOSOWĄ.
 8. Zakaz używania jako zanęty ziaren orzecha (wszelkiego) oraz kukurydzy. Wyjątek stanowi kukurydza gotowana z firmy Carp Old School, jak również kukurydza konserwowa.
 9. Dopuszcza się używania plecionek jako linek głównych obowiązkowo z przyponem strzałowym z żyłki mono lub fluorokarbonu.
 10. Zakaz używania wędzisk teleskopowych, batów, wędzisk typu match, bolonek i wędek typu feeder poniżej 120g wyrzutu.
 11. Zakaz połowu na spinning i metodą spławikową.
 12. Zakaz używanie markerów typu H.
 13. Każda ryba przed wypuszczeniem do wody musi zostać zdezynfekowana.
 14. Na łowisku obowiązuje wędkowanie w wyznaczonym obrębie stanowiska. Dopuszcza się wywożenie zestawów modelami zdalnie sterowanymi. Dopuszcza się stosowanie środków pływających. Zezwala się wędkującym na korzystanie ze środków pływających należących do łowiska. Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić ich stan techniczny. Pływanie odbywa się wyłącznie w kamizelce ratunkowej/asekuracyjnej. Regulamin użytkowania łowiskowych środków pływających znajduje się TUTAJ.
 15. Zabrania się kategorycznie używania środków pływających pod wpływem alkoholu.
 16. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu i samochodu przez osoby do tych czynności wyznaczone przez gospodarza łowiska, bądź przez samego gospodarza.
 17. W przypadku udowodnienia kradzieży wędkujący ponosi 1000% kosztów skradzionej ryby i zakaz wstępu na łowisko.
 18. W przypadku spożywania alkoholu Wędkujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek wypadki wynikające z jego spożycia.
 19. W momencie opuszczania stanowiska należy pozostawić je w należytym porządku.
 20. Zgromadzone śmieci należy bezwzględnie zabrać ze sobą.
 21. Wszelkie uwagi związane z łowiskiem należy zgłaszać właścicielowi łowiska.
 22. Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie należy konsultować z właścicielem łowiska.
 23. Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem z łowiska i utratą opłaty za wędkowanie. Osoby wyproszone nie mają ponownego wstępu na łowisko.
 24. Łowisko jest nadzorowane za pomocą środków monitoringu wizyjnego.
 25. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu oraz cennika.

Osoby uprawnione do kontroli:

Artur Strauss +48509347463
Vahe Avagyan +48538001235
Marcin Szalla +48534026963
Monika Neumann +48600827479
Paweł Kufecki +48514626570

Właściciel łowiska – Artur Strauss tel.:  509347463

Regulamin wersja 2.2 z dnia 01.05.2023. Regulamin ten może zostać zmieniony w każdym czasie.