Regulamin rezerwacji:

 1. Rezerwacja stanowiska jest równoznaczna z akceptacją niniejszych zasad, oraz polityki prywatności.
 2. Opłata za rezerwacje stanowiska musi zostać wniesiona od razu za pośrednictwem systemu szybkich płatności Przelewy24. Brak opłaty w spowoduje odrzucenie rezerwacji przez system.
 3. W przypadkach losowych, kiedy rezerwujący nie może wykorzystać zarezerwowanej zasiadki przewiduje się:
  1. Rezygnacja z zasiadki powyżej 30 dni od jej rozpoczęcia – zwrot 90% kwoty rezerwacji lub wskazanie innej osoby, która wykorzysta zarezerwowany termin;
  2. Rezygnacja z zasiadki 21-29 dni przed datą jej rozpoczęcia – zwrot 70% kwoty rezerwacji lub wskazanie innej osoby, która wykorzysta zarezerwowany termin;
  3. Rezygnacja z zasiadki 10-20 dni przed datą jej rozpoczęcia – zwrot 50% kwoty rezerwacji lub wskazanie innej osoby, która wykorzysta zarezerwowany termin;
  4. Poniżej 10 dni – brak zwrotu lub wskazanie innej osoby, która wykorzysta zarezerwowany termin.
 4. Osoby posiadające abonament roczny nie mogą posiadać jednorazowo więcej niż 2 aktywne rezerwacje. Dodatkowe rezerwacje będą odrzucane.
 5. Osoby posiadające abonament roczny mogą dokonać kolejnej rezerwacji po upłynięciu rezerwacji najwcześniejszej.
 6. Rezerwacji nie można dokonywać w okresach, w których łowisko jest zamknięte z przyczyn losowych lub ze względu na imprezy zorganizowane.