Łowisko w Samsiecznie to typowe jezioro polodowcowe. Łowisko karpiowe to jeden z nielicznych zbiorników w kraju urządzonych tak, aby przypominał łowiska angielskie. Doświadczenie poprzedniego  właściciela zdobyte podczas wieloletniego pobytu oraz karpiowania na Wyspach Brytyjskich, a także ścisła współpraca z Bydgoskim Klubem Karpiowym pozwoliło stworzyć infrastrukturę jak najbardziej przyjazną łowcom karpi i amurów. Obecny właściciel żyjący karpiami od ponad cwierć wieku stara się kontynuować tą chlubną tradycję. Mając na uwadze komfort i wygodę karpiarzy wydzielone jest tylko 9 stanowisk, mieszczących maksymalnie dwóch wędkujących. Jezioro ma ok. 8 ha i otoczone jest dojrzałym drzewostanem, brzegi otoczone są trzcinami i tatarakiem. Sporadycznie występuje moczarka kanadyjska. Dla wygody łowiących stanowiska mają doprowadzony prąd oraz wyposażone są w łodzie, kamizelki askuracyjne, podbieraki i maty karpiowe.

Układ stanowisk

Batymetria jeziora