1. Zezwala się wędkującym na korzystanie ze środków pływających należących do łowiska
 2. Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić ich stan techniczny.
 3. Zabrania się używania środków pływających w złym stanie technicznym, zagrażającym zdrowiu lub życiu.
 4. Każdorazowe stwierdzenie złego stanu technicznego środków pływających należy natychmiast zgłaszać właścicielowi łowiska pod nr telefonu 509347463.
 5. Pływanie odbywa się wyłącznie w kamizelce ratunkowej/asekuracyjnej.
 6. Zabrania się kategorycznie używania środków pływających pod wpływem alkoholu.
 7. Używanie środków pływających w ramach licencji karpiowej jest bezpłatne.
 8. Używanie środków pływających w ramach licencji spinningowej jest odpłatne zgodnie z cennikiem łowiska.
 9. Wszelkie uszkodzenie środków pływających oraz ich osprzętu winno być niezwłocznie zgłaszane właścicielowi łowiska.
 10. Zabrania się używania środków pływających z innego stanowiska bez zezwolenia właściciela łowiska.
 11. Po zakończeniu wędkowania użytkownik zobowiązany jest do:
  • odstawienia czystego środka pływającego na stanowisko;
  • wyciągnięcia na brzeg;
  • odwrócenia do góry dnem;
  • umieszczenia wioseł/ławek pod korpusem.
 12. Podczas dobijania do brzegu należy zachować szczególną ostrożność tak, by nie uszkodzić dna łódki.
 13. Podczas wciągania środka pływającego na brzeg należy unieść jego dziób tak, aby nie trzeć nim o podłoże.

Zapoznaj się z pozostałymi regulaminami: ŁOWISKA, REZERWACJI